Vypracované znalecké posudky v roce 2017

Znalecké posudky, které jsem vypracoval v roce 2017, byly zejména z následujících důvodů:

Znaleckých posudků na institut nezbytné cesty bylo až 50%, podobně jako rok předtím na institut přestavek, což dokládá, že tyto instituty nového občanského zákoníku nacházejí uplatnění v praxi.

 

Znalecké poradenství bylo hlavně z důvodů těchto požadavků klientů:

Převažovalo poradenství ohledně opravy chyby v katastrálním operátu.