Myslivna

Myslivna – proč a co?

Chci jenom inspirovat k zamyšlení, proto „MYSLIVNA“…, ale k tomu potřebujete o dané problematice něco vědět a upozorňuji, že i někteří dlouholetí pedagogové jenom učí, ale málo chápou podstatu (a tím myslím i technické a právnické fakulty v této republice).

Mimochodem mají něco naučit, co požaduje praxe a ne učit (se) a protože mnoho z nich nebylo v praxi, nemohou vědět, ani co mají (NA)učit. Dost často se divím, co je možné si pročíst v závěrečných diplomových (Bc.) pracích budoucích právníků a geodetů. I když vše záleží od vedoucího práce a samozřejmě i pisatele. Pokud má student „selské myšlení“ a je metodicky správně veden, tak má závěrečná práce odpovídající kvalitu. Jako nadstandard uvedu jméno jednoho vedoucího: doc.Václav Čada.

Cením a vážím si výzvy pána Petra šéfredaktora časopisu „Zeměměřič“, který na březnovém semináři v roce 2012 „Quo vadis, zeměměřictví?“ vyzval všechny české zeměměřiče, ať si každý vybereme nějaký „problém“ a začne ho řešit.

Proč a já a teď? Po vystudování geodezie jsem potřeboval uzavírat smlouvy – tak jsem začal studovat tehdy hospodářské právo. Na stavbách ve funkci zodpovědného geodeta jsem měl velkou zodpovědnost a nějaká práva,… na rozdíl od dnešní doby jsem ovšem měl oporu ve vyhlášce č. 10/1974 Sb., a „v jiném“ stavebním zákonu. Jen České dráhy v minulém období pracovaly s pozemky na 100 % s vlastnickým stavem a ne jenom s užívacím stavem při majetkoprávním vypořádání pozemků pro své investiční aktivity… A před 20 lety jsme měli jenom nový katastrální zákon (a k tomu ještě „zajímavý“ zákon o pozemkových úpravách!), ale občanský zákoník minulého období jen „kosmeticky“ upravený… A od roku 2014 již máme konečně nový občanský zákoník. Nová rekodifikace občanského zákoníku dává všem a tedy i mně novou naději být takovým občanem (vlastníkem) jako ostatní obyvatelé v jiných krajinách Evropy.

Po létech máme opět šanci zvýšit kvalitu garance (jistoty) technicko-právních informací všem vlastníkům nemovitostí v této krajině. Kvalitnější a efektivnější službou justičních a státních orgánů. I když jsem si plně vědom, že dnes nejsou „služebníci“, ale úředníci, kteří tvrdí a bohužel mají oporu i v právních předpisech, že vše musí občané a ještě za všechny informace platí formou správních poplatků…Tuto šanci nám všem dal nový občanský zákoník a další nově upravené právní předpisy. Ovšem nestačí „jenom opsat ustanovení z obecného občanského zákoniku (dále OZO)“, ale i pochopit a hlavně je realizovat efektivně pro občany tohoto státu. Mimochodem tento OZO platil na našem území od roku 1811 do konce roku 1950.

Mým cílem a posláním této podstránky „Myslivna“ je v počátku popsání systému pozemkové evidence, funkcí, činností a zákonnou povinností jednotlivých státních úřadu pro občany. A dosažením tohoto cíle bude možná Vaše pochopení PROČ tento systém „okopírovaly“ a hodnotily okolité evropské krajiny jako nejlepší v Evropě a PROČ mají jiný servis a kvalitu služeb občané těchto států. Krajina, která nestaví základy na své historii a myšlenkách a výsledcích svých velikánů (ne jenom Baťi, Komenského, ale i Randu, Hartmanna, Sedláčka a dalších) má výsledky v podnikatelském myšlení, výuce jazyků a právním vzdělání jako ČR dnes.

„Má specializace“ je pozemkové právo s důrazem na následující:

 

„Provokovat“ budu porovnáním systému pozemkové evidence „prvorepublikové“
s tou dnešní (začínám otázkou porovnávací č. 1 dále OP):

OP1: „Proč vlastník nemovitosti v době prvorepublikové mohl získat právní listinu o změně vlastnictví (darování, prodeji) za 2 hodiny a dnes musí čekat minimálně 20 dnů?“ Který systém poskytovaný státem je kvalitnější z časového pohledu? A proč to není možné dnes?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *