Semináře

HRANICE POZEMKŮ a kvalita údajů evidovaných v KN

podstatné informace a praktické zkušenosti soudního znalce pro všechny, kteří průběh vlastnické hranice technicky a právně vykonávají (řeší)  jako svoji profesní činnost.

PROČ  se máte zúčastnit?

Vlastnické hranice (dále VH) určují rozsah vlastnického práva a pokud vlastník neví kudy VH prochází, může se dostat do sporu o jejich průběh. Stavební úřad stavbu jenom povolí, ale nezajistí, aby byla  oprávněná. Pro umístění stavby vzhledem k VH potřebujete znát její polohu a že starý plot je totožný s evidovanou VH v katastru, není často pravda. Nový soused si dá vytýčit VH, oprávněný geodet  vytýčí evidovanou VH v KN a všichni zainteresovaní zjistí, že v terénu poloha vytýčené VH je jiná než poloha starého plotu (rozhrady). A vlastník pozemku se vás zeptá co má dělat…

Cílem semináře je informovat a konzultovat o relevantních evidovaných údajích v KN, kvalitě vašich odborných činností a prevenci vůči obvinění z vámi způsobené škody vašim zákazníkům (klientům). Je určen zejména geodetům a advokátům, ale i ostatním odborníkům a především vlastníkům (budoucím kupcům) nemovitostí.

Lektor: Ing. Štefan MIKULÁŠEK, „autorizovaný“ geodet (ÚOZI) a soudní znalec

v oboru geodézie a zejména katastru nemovitostí (GaK)           

Datum konání:             31. 1. 2019 (čtvrtek)  9 – 15 hod

Místo konání:              hotel NIKOLAS, Nádražní 124, OSTRAVA

Cena:                          2 180,- Kč/os na číslo BÚ: 670100-2200938035/6210 mBank

Další Informace:         558 270 145, 608 873 568; email: mikulasek@cbox.cz

NAVRHOVANÝ OBSAH:

  1. KN – jeho nejdůležitější ustanovení: závaznost, změna, revize údajů, obnova katastrálního operátu (digitalizace), geometrické určení nemovitosti,…
  2. Přesnost digitalizace kat. map, dopad na rozsah vlastnictví, vytyčování evidovaného stavu VH a vyhotovení GP pro zpřesnění VH pozemků
  3. Rizika z poskytování odborných „geodetických“ informací o opravě chyby, kódů kvality, vytýčené VH, kdy je VH číselná a další
  4. „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům“ – je povinný text, který každý ÚOZI musí publikovat na své dílo, jaká hrozba z toho vyplývá?
  5. Jak přistupovat k získání souhlasu Stav. úřadu o dělení, nebo scelování pozemků
  6. Nové instituty v občanském zákoníku a důležité ve stavebním zákoně: rozhrada, přestavek, nezbytná cesta, služebnosti, neoprávněná stavba,…
  7. Relevantní informace z GP, VD a znaleckého posudku pro advokáty
  8. Zkušenosti znalce z rozhodování soudů o sporný průběh VH s poznámkami a jak jim bylo možné případně předejít
  9. Jaký druh žaloby a jak formulovat petit ze skutkového zjištění soudního znalce GaK
  10. Odpovědi na písemné dotazy a diskuse.

Účastníci semináře mají právo dopředu zaslat písemné otázky a lektor má povinnost na ně vyjádřit svůj osobní názor.

V ceně semináře je drobné občerstvení. Oběd je možné si individuálně objednat
v restauraci hotelu vzdálené 20 m od místnosti, kde se bude konat seminář.

Odezva účastníka semináře: „Děkuji za přínosný seminář, již jsem některé poznatky použil při jednání na KP.“  ing.Tomáš Blahuta

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *