Služby

Mé služby pro Vás:

  1. NÁZOR soudního znalce (experta) na Vaše dotazy, zaslané dokumenty a osobně zjištěné relevantní informace z katastrálního operátu. Jedná se o ústní sdělení informací ke skutkovému zjištění věci (hodina přípravy a hodinová telefonická konzultace), nejedná se o právní posouzení věci.
  2. STANOVISKO experta (soudního znalce v oboru GaK). Zahrnuje převzetí zaslaných dokumnetů, získání dalších relevantních informací z KN a jejich analýza, (4 hod.) a případně fyzickou prohlídku, nebo kontrolního měření vybraných hodnot GUN včetně osobní konzultace (4 hod.). K tomu náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času dle prováděcí vyhlášky č.504/2020 Sb. k zákonu č. 254/2019 o znalcích…
  3. VYJÁDŘENÍ experta (soudního znalce v oboru GaK). Jedná se písemné vyjádření včetně grafických příloh, vše na základě zaslaných i získaných informací. Obsahuje relevantní informace ke skutkovému zjištění věci a možné  eventuální postupy řešení. Vyjádření (16 hod) je podepsáno a oraženo kulatým razítkem úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI)
  4. ZNALECKÝ POSUDEK (revizní znalecký posudek) je zpracován na základě aktuální prováděcí vyhlášky k zákonu o znalcích a doložen doložkou znalce dle § 127a o.s.ř.. Graficky reprezentuje evidovaný stav KN, skutečný (zaměřený) a právní (GUN) stav skutkové zjištění průběhu sporné vlastnické hranice. Vypracování kvalitního znaleckého posudku mi trvá cca 50 hod.
  5. PLUS ke každé formě služby a počtu hodin vždy získate i 30 let mých znaleckých  zkušeností zejména s katastrálním (stavebním) správním řízením i obžanskoprávním soudním řízením. A 100-ky hodin samostudia nových právních předpisů a Judikátů, nebo ve slibu soudního znalce jsem sliboval: „Slibuji, že při své znalecké činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy…“

Nevolejte mi VY (…chci „jenom rychlou radu“, bez poskytnutí nutných vstupných informací) kteří měsíce (léta) běháte po všech možných úřadech (soudech) a chcete bez skutkového zjištění  průběhu vlastnické hranice (ZNALEC) a právního posouzení stavu věci (advokát) v tomto časovém pořadí (!) vyřešit své představy o svém rozsahu vlastnictví nemovitostí… já se touto expertní činností živím a jsem velice časově zaneprázdněn.

Ústavní soud ČR doporučuje: VŽDY by mělo právnímu posouzení věci – předmětu sporu  – předcházet skutkové zjištění o průběhu vlastnické hranice soudním znalcem v oboru geodézie (katastru).

Pro vás to znamená, že vám znalecký posudek může dosvědčit, že máte pravdu v tom, co tvrdíte, a pravděpodobně i soud rozhodně v prospěch vás. Všechny služby poskytuji po celé České republice.

 

Proč je činnost znalce (experta) drahá, ale hodnotná?

PROTOŽE NEPLATÍTE PRIMÁRNĚ ZA ČAS, ale za 30 let mých zkušeností a osvědčeného know-how. U skutečných specialistů je vysoká cena dána zkušenostmi, dostupným časem a poptávkou, ale také výši investic do vlastní odbornosti postupem let. Ano, odborné vzdělávání je drahé. Nejde jenom o vlastní čas poradenství. Jde o všechny ty roky zkušeností předtím, které máte najednou k dispozici – pro sebe, pro své optimální vyřešení sporu.

Preferuji hodinovou odměnu, neboť čas, a to Váš i můj, je po zdraví, nejcennější životní hodnotou. Odměna je určena počtem hodin věnovaných konkrétní činnosti pro vytvoření srozumitelné dokumentace a vysvětlení pro Vaše snadné pochopení. Akceptuji i sjednání ceny za dílo ve smluvní výši. Nejsem plátcem DPH.

Do mé ceny se promítají tisíce hodin strávených samostudiem (čtením starých právních předpisů, právních knih, technicko-právních článků, judikátů,…), znaleckou činností v oboru geodézie (katastru) a pochopením jejich aplikace v naší republice i před rokem 1951. Další tisíce hodin konzultací a přednášek s různyma odborníky a pro různé profese mi pomohli zorientovat se v této složité a specifické technicko-právní činnosti. 30-ti letá praxe soudního znalce mě utvrdila v tom, že táto činnost se stala mým „koníčkem“.

Hodnota

S ohledem na velkou náročnost znalecké (expertní) činnosti oceníte hodnotu mé dokumentace (konzultace) až při jejím použití v soudním řízení a laickém porovnání s jinými odborníky.

Dokumentace vytváří celkový pohled:

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *