Cena/hodnota

Proč je činnost znalce (experta) drahá, ale hodnotná?

PROTOŽE NEPLATÍTE PRIMÁRNĚ ZA ČAS, ale za 26 let mých zkušeností a osvědčeného know-how. U skutečných specialistů je vysoká cena dána zkušenostmi, dostupným časem a poptávkou, ale také výši investic do vlastní odbornosti postupem let. Ano, odborné vzdělávání je drahé. Nejde jenom o vlastní čas poradenství. Jde o všechny ty roky zkušeností předtím, které máte najednou k dispozici – pro sebe, pro své optimální vyřešení sporu.

Preferuji hodinovou odměnu, neboť čas, a to Váš i můj, je po zdraví, nejcennější životní hodnotou. Odměna je určena počtem hodin věnovaných konkrétní činnosti pro vytvoření srozumitelné dokumentace a vysvětlení pro Vaše snadné pochopení. Akceptuji i sjednání ceny za dílo ve smluvní výši. Nejsem plátcem DPH.

Do mé ceny se promítají tisíce hodin strávených samostudiem (čtením starých právních předpisů, právních knih, technicko-právních článků, judikátů,…), znaleckou činností v oboru geodézie (katastru) a pochopením jejich aplikace v naší republice i před rokem 1951. Další tisíce hodin konzultací a přednášek s různyma odborníky a pro různé profese mi pomohli zorientovat se v této složité a specifické technicko-právní činnosti. 26-letá praxe soudního znalce mě utvrdila v tom, že táto činnost se stala mým „koníčkem“.

Hodnota

S ohledem na velkou náročnost znalecké (expertní) činnosti oceníte hodnotu mé dokumentace (konzultace) až při jejím použití v soudním řízení a laickém porovnání s jinými odborníky.

Dokumentace vytváří celkový pohled:

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *