Služby

Mé služby pro Vás:

  1. NÁZOR soudního znalce (experta) na Vaše dotazy, zaslané dokumenty a osobně zjištěné relevantní informace z katastrálního operátu. Jedná se o ústní sdělení informací ke skutkovému zjištění věci (hodina přípravy a hodinová telefonická konzultace), nejedná se o právní posouzení věci.
  2. STANOVISKO experta (soudního znalce v oboru GaK). Zahrnuje převzetí zaslaných dokumnetů, získání dalších relevantních informací z KN a jejich analýza, (4 hod.) a případně navíc fyzickou prohlídku nebo kontrolní měření vybraných hodnot GUN včetně osobní konzultace (4 hod.). K tomu náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času dle prováděcí vyhlášky č.504/2020 Sb. k zákonu č. 254/2019 o znalcích.
  3. VYJÁDŘENÍ experta (soudního znalce v oboru GaK). Jedná se písemné vyjádření včetně grafických příloh, vše na základě zaslaných i získaných informací. Obsahuje relevantní informace ke skutkovému zjištění věci a možné  eventuální postupy řešení. Vyjádření (16 hod) je podepsáno a oraženo kulatým razítkem úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI).
  4. ZNALECKÝ POSUDEK (revizní znalecký posudek) je zpracován na základě aktuální prováděcí vyhlášky k zákonu o znalcích a doložen doložkou znalce dle § 127a o.s.ř.. Graficky reprezentuje evidovaný stav KN, tedy jedná se skutečný (zaměřený) a právní (GUN) stav, skutkové zjištění průběhu sporné vlastnické hranice. Vypracování kvalitního znaleckého posudku mi trvá cca 50 hod.

Ke každé formě služby a počtu hodin vždy získate i 30 let mých znaleckých zkušeností zejména s katastrálním (stavebním) správním řízením i občanskoprávním soudním řízením. A 100-ky hodin samostudia nových právních předpisů a Judikátů, neboť ve slibu soudního znalce jsem sliboval: „Slibuji, že při své znalecké činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy…“.

Nevolejte mi VY (…chci „jenom rychlou radu“, bez poskytnutí nutných vstupných informací) kteří měsíce (léta) běháte po všech možných úřadech (soudech) a chcete bez skutkového zjištění  průběhu vlastnické hranice (ZNALCEM) a právního posouzení stavu věci (advokátem) v tomto časovém pořadí (!), vyřešit své představy o svém rozsahu vlastnictví nemovitostí… Já se touto expertní činností živím a jsem velice časově zaneprázdněn.

Ústavní soud ČR doporučuje: VŽDY by mělo právnímu posouzení věci – předmětu sporu  – předcházet skutkové zjištění o průběhu vlastnické hranice soudním znalcem v oboru geodézie (katastru).

Pro vás to znamená, že vám znalecký posudek může dosvědčit, že máte pravdu v tom, co tvrdíte a pravděpodobně i soud rozhodne ve Váš prospěch. Všechny služby poskytuji po celé České republice.

 

Proč je činnost znalce (experta) drahá, ale hodnotná?

PROTOŽE NEPLATÍTE PRIMÁRNĚ ZA ČAS, ale za 30 let mých zkušeností a osvědčeného know-how. U skutečných specialistů je vysoká cena dána zkušenostmi, dostupným časem a poptávkou, ale také výši investic do vlastní odbornosti postupem let. Ano, odborné vzdělávání je drahé. Nejde jenom o vlastní čas poradenství. Jde o všechny ty roky zkušeností předtím, které máte najednou k dispozici – pro sebe, pro své optimální vyřešení sporu.

Preferuji hodinovou odměnu, neboť čas, a to Váš i můj, je po zdraví, nejcennější životní hodnotou. Odměna je určena počtem hodin věnovaných konkrétní činnosti pro vytvoření srozumitelné dokumentace a vysvětlení pro Vaše snadné pochopení. Akceptuji i sjednání ceny za dílo ve smluvní výši. Nejsem plátcem DPH.

Do mé ceny se promítají tisíce hodin strávených samostudiem (čtením starých právních předpisů, právních knih, technicko-právních článků, judikátů,…), znaleckou činností v oboru geodézie (katastru) a pochopením jejich aplikace v naší republice i před rokem 1951. Další tisíce hodin konzultací a přednášek s různyma odborníky a pro různé profese mi pomohli zorientovat se v této složité a specifické technicko-právní činnosti. 30-ti letá praxe soudního znalce mě utvrdila v tom, že táto činnost se stala mým „koníčkem“.

Hodnota

S ohledem na velkou náročnost znalecké (expertní) činnosti oceníte hodnotu mé dokumentace (konzultace) až při jejím použití v soudním řízení a laickém porovnání s jinými odborníky.

Dokumentace vytváří celkový pohled:

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *