Výměra pozemku, rozsah vlastnictví a geometrické určení nemovitostí

Výměra pozemku, rozsah vlastnictví a geometrické určení nemovitostí, nebo informace PROČ a JAK, Vám můžu prozatím pomoci.

Schválně jsem „poskládal“ slova v nadpisu, nebo kdo používá slovní spojení  „výměra pozemku“ – to nechápe a od něho utíkejte… „Rozsah vlastnictví“ vám může určit geodet, nebo soudní znalec a ne advokát, který vám může podat žalobu na určení vlastnického práva k parcele evidované KN. „Geometrické určení nemovitosti“ je závazným údajem KN, ale nemusí ho prezentovat digitální katastrální mapa. Výměra parcely je nezávazný údaj KN. Každého vlastníka zajímá plocha pozemku, rozsah jeho vlastnictví a to vám zjistí nejpravděpodobněji soudní znalec.

Ještě pravděpodobně jeden rok a skončím svou 28-letou činnost soudního znalce v oboru geodézie a katastru, z důvodu přijetí nového zákona o znalcích, který bude platit od 1. 1. 2021. Je mi líto, že dnes vlastníci pozemků, nemají garantovaný  ROZSAH svého vlastnictví (plochu pozemku) tak, jak to bylo v této krajině do konce roku 1950.

PROČ? Skutkové zjištění – zda-li jste v právu má předcházet právnímu posouzení věci, neboť rozsah (plochu) Vašeho pozemku je technicko-geodetická záležitost. Pomáhat Vám zjistit zda „máte pravdu“ ohledně sporu o průběhu vlastnické hranice, ušetřit peníze, čas a ochránit Vás před mnohaletým soudním sporem, který se může projevit na kvalitě Vašeho života i zdraví. Po čtvrtstoletí, se to stalo mým životním posláním. Ovládám historii všech pozemkových evidencí, které byly na našem území, aktuálně platné zákony z pozemkového práva a nejsem zaměstnancem KÚ (ZKI, nebo dalších organizací ČUZK).

JAK?  – formou:

Další účely posudků a vyjádření znalce (kromě sporů o průběh vlastnické hranice):

Zjistím vám geometrické určení nemovitostí, který reprezentuje rozsah vlastnictví (plochu) vašich pozemků, jenž je závazným údajem, neboť v KN nemusí vždy být evidován právní, ani skutečný stav. Podobně, jenom kvalitní lékař vám zjistí diagnózu vašich zdravotních potíží…

Výměra pozemku, ale správně výměra parcely není závazným údajem a Vás zajímá jenom plocha pozemku ve skutečnosti. Ovšem na rozdíl od koupi starého auta  (nikdo si ho nekoupí bez „techničáku“ a odborníka) u pozemku je to běžné a kupují si parcelu – obrázek. Neznám nikoho, kdo by si koupi staré auto na základě obrázku….