Průběh vlastnické hranice – dotazy potenciálních klientů

1)  …Vážený pane inženýre, jako uživatel dálkového nahlížení do KN a budoucí účastník stavebního řízení mi dovolte požádat Vás o radu či vysvětlení na následující otázky:

  1. Za jakých okolností je možné, aby v KN byla evidována stavba bez parcelního čísla jako je tomu na obrázku v příloze?
  2. Je možné, že některé stavby (dočasné, kůlny apod.) nemají parcelní číslo stejně jako stavba na obrázku v příloze?
  3. Pokud to možné je, čím je průběh vlastnické hranice dokumentován?
  4. Pokud to možné je, může to být dáno historicky? Tak, že stavba byla dříve zlegalizovaná a nadále zůstává bez čísla?
  5. Prosím o sdělení, jestli stavba na obrázku v příloze je legální, kolaudovaná apod. Pokud ano, jak daleko od hranice pozemku má být postavena?

Dovolte mi požádat i o příslušná zákonná ustanovení (postupy KN, směrnice,…), kde je možné otázky na tuto problematiku nalézt. Předem děkuji moc za předvánoční ochotu, neboť Vaše rada je pro mě velmi zásadní (19. prosince). Další volal na štědrý den a další na Silvestra… jiný v sobotu z Českých Budějovic… a když jsem po hodině odmítnul dál s ním mluvit, s konstatováním:

„Daroval jsem Vám dostatek svého času a informací – tak se zasmál a konstatoval  – ANO,… a položil.“

2) …Vážený pane, tímto Vás zdvořile zdravím. Žádám vás o stanovisko ve věci, která se již řeší jako soudní spor. Můj dotaz je ten, jaký na toto máte právní názor?

Věc jsem konzultoval se znalcem v oboru stavebnictví,  co do oceňování staveb a tento mi řekl, že klasicky v obdobných záležitostech postupuje tak, že co není zapsáno v KN, to jako by nebylo. Dále mi sdělili…

MÁ odpověď: Žádný… – nejsem advokát, ale právní kvalifikaci předchází skutkové zjištění, které není právní a na to jsem soudní znalec. Nesděluji, ale vyjadřuji se, nebo vyhotovím znalecký posudek na skutkové zjištění „právniho“ průběhu vlastnické hranice (rozsahu-plochy Vašeho pozemku) …

3)  …Objevila jsem při hledání na internetu Váš kontakt a přečetla si Vaše reference… Chtěla bych Vás požádat o radu, popřípadě dle situace o pomoc s řešením mého problému. Řízení nám stavební úřad (neoprávněně) přerušil, protože advokát u ústního jednání vznesl námitku, že podá žalobu na (nevím, asi uznání -průběh vlastnické hranice).

My však průběh vlastnické hranice nijak nerozporujeme, požádali jsme geodeta o znovu zaměření a uznání hranice. Soused nepřišel, protože není zájem, aby stavba stála.Tudíž je nutné to posunout do soudní roviny. Oba sousedé se prostě domluvili proti nám. Nikomu nic nerozporujeme, chceme se klidnou cestou domluvit. Ale to nechce druhá strana. Takže nám při ústním jednání advokát řekl: – a čekají nás 2 až 3 roky práce… Poradil byste nám? Děkuji.  …bez nutných vstupních požadovaných údajů, které mi neposlala, jsem ji již neslyšel.

4) … Dobrý den pane M, před časem jsme spolu téměř hodinu telefonicky diskutovali o zaměřování hranic a ještě o všem jiném. Ráda bych si s Vámi domluvila osobní schůzku a věnovala se konkrétně mému případu s „minipozemkem“ souseda , který leží před naší parcelou, a brání vstupu k nám. Myslím si, že už jsem zkusila všechno, co jsem mohla, ale nemám pro právníka nic v ruce… Chtěla bych moji situaci ještě prokonzultovat s Vámi a na základě rozhovoru s Vámi si poté od Vás nechat zpracovat nový geodetický plán, se kterým bych šla k soudu. Více až ústně, …již jsem ji nikdy neslyšel – možná získala něco pro svého právníka..

5) …a další vyjádření těch, které jsem již (po minimálně 30 minutové konzultaci) nikdy neslyšel…

  1. volám, kvůli nemocné sestře (matky) – digitalizací nám sebrali 0,5m z vjezdové cesty. Jaké k.ú.? – Liberecký kraj…..více nechtěl „prozradit“…
  2. volám z Německa, kvůli matce od Liberce…, zbourám jim stavbu na našem pozemku…, „vyhrožoval“…
  3. nebojte se, všechno Vám zaplatím,… MÁ odpověď: ale já neučím a neradím všeobecně…, pomáhám zjistit skutkové zjištění – průběh vlastnické hranice, které není právním a k tomu potřebuji vstupní údaje o nemovitostech, aby jsem Vám pomohl vyřešit Vaše záležitosti.