POZEMKY A STAVBY se „nepohybují“, jenom jejich zákresy v mapách.

Výsledky digitalizace katastrálních map (přepracováním)

Ortofotomapa – KM-D v r. 2001
nahradila analogovou mapu z r. 1836

schranka01

Ortofotomapa – DKM-KPÚ v r. 2012
nahradila analogovou mapu z r. 1835 část

schranka01

Ortofotomapa – KM-D v r. 2003
nahradila analogovou mapu z r. 1833

schranka03

OVŠEM ANI ORTOFOMAPA, NEBO digitální mapa nezobrazuje úplně skutečnost, je to JENOM kartografické (ZEVŠEOBECNĚNÉ) – grafické zobrazení.

Žádná MAPA není skutečné ÚZEMÍ.

OVŠEM lidé – vlastníci nemovitostí – si to vůbec neuvědomují.  Výsledky digitalizace vidí, ale i přesto je vhodné obrátit se, na soudného znalce v oboru geodézie-katastru. Katastrální úřady dnešní době podle katastrálního zákona JENOM EVIDUJÍ hranice a budovy podle dokumentů, které má povinnost doložit každý vlastník nemovitosti.

„Vigilantibus iura skripta sunt“ – právo patří bdělým, platilo ve starém Římě.

V České republice dnes platí: „Právo přeje jenom bdělým ale každý si sám musí střežit své právo (rozsah vlastnictví). Vlastník musí být způsobilý a odhodlaný využít všech možností, které mu systém práva poskytuje. Právo je nástroj v rukou schopných.

Určitě se ptáte proč? – neboť podle stávajícího katastrálního zákona má KÚ povinnost revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu, ovšem v současné době tuto činnost (revize) není katastrálními úřady prováděna pravidelně. Pokud chcete, aby byl evidovaný stav v katastrální mapě shodný se skutečným – je to na Vás. Jinak riskujete, že ztratíte část rozsahu svého vlastnictví pozemku, i když ho desítky let užíváte. Následující příspěvek bude na téma: “ Zákonné povinnosti vlastníků nemovitostí“.