Má znalecká činnost v roce 2019

Znalecké posudky (vyjádření), které jsem vypracoval v roce 2019, byly zejména pro následující účely:

Expertní stanoviska týkající se:

 Moji klienti dle svých zkušeností mluví, že jsem nejlepší znalec v ČR a já na základě svých revizních znaleckých posudků jim dávám za pravdu…