Jak komunikovat se sousedem, začínajícím potížistou.

Článek „jak si poradit se sousedem potížistou“ mě vyprovokoval k napsání k mého názoru, doplněného více jak 20letou praxí soudního znalce v oboru geodézie (katastru). Sousedské právo se snaží preventivně předcházet sporům svými ustanoveními v novém občanském zákoníku. Nebudu je odtud diletantsky opisovat jako v citovaném článku a věřte mi, že jako soudní znalec v oboru geodézie (katastru) musím podle těchto ustanovení přesně vyhotovovat znalecké posudky. Každý vlastník pozemku má za svůj život nějaké své zkušenosti s imisemi, návštěvou různých zvířat, přerůstáním stromu a padáním sousedova ovoce.
To jsou události (příhody, případy), které v první řadě zkuste zvládnout bez účasti policie, státních orgánů (např. přestupkové komise), soudů. Jak byste se VY cítili, když by za Vámi poslal soused policii, napsal dopis orgánu státní správy, nebo žalobu na soud? Je to špatný první krok, který se již nikdy nedá vzít zpět. Podobně jak požádat svého právního zástupce, aby to vybavil s tím potížistou za Vás. Ale vy žijete a vidíte se s ním denně, ne Váš advokát (úředník).

Jiné je to v pozemkovém právu, kde velice málo vlastníků nemovitostí rozlišuje činnost státních orgánu ve smyslu veřejného a soukromého práva. Zde se jedná o trvalý a neustály zásah do Vašich vlastnických práv. Velice často se jedná o pozemky kolem místních (účelových) komunikací, staveb blízko společné hranice, stavebních přestavků (střešních překrytů) a oplocení (rozhrad). Stavební úřad sousedovi „jenom“ stavbu povoluje, ale většinou v prostoru sousedova pozemku neurčuje přesně její polohu, která je dána ustanoveními prováděcí vyhlášky o vzájemných odstupech staveb. A ve sdělení k ohlášení udržovacích prací (s novým oplocením) Vám sdělí, „že nemá námitek a upozorňuje Vás, že svépomocí můžete ohlášené udržovací práce provádět, jestliže zabezpečíte odborný dozor nad jejich prováděním osobou (autorizovaný stavebný inženýr), která má autorizaci dle § 44, odst. 3 stavebního zákona“. Stavební zákon jako „reprezentant“ veřejného práva neřeší polohu plotu vzhledem ke společné vlastnické hranici. Udělat nutné kroky k prevenci možného sporu o poloze nového oplocení Vám zajistí soudní znalec v oboru geodézie (katastru).

Soudní znalec v oboru geodézie (katastru) a kvalitní „mediátor“ (zprostředkovatel) jsou těmi správnými odborníky v začátcích sporu. Cílem není dokazování, ale vzájemné vysvětlování situace a vzájemné pochopení. Výsledná dosažená dohoda musí být v souladu s právem a zohledňuje potřeby a možnosti obou stran v mezích optimálních mezilidských vztahů. Tato činnost přináší nejen řešení aktuálního předmětu sporu, ale i možnost celkového narovnání sousedských vztahů a zlepšení komunikace do budoucna. Pravděpodobnost dosažení konsenzu (shody názorů) je v počátku největší a můžou „vyhrát“ obě strany.
Zjištění informací o sousedech, zdali není mezi nimi dlouholetý potížista, je jedna z nejdůležitějších informací pro kupce nemovitosti. Doplním, že podle mých osobních zkušeností je to asi „dědičná vlastnost“. Již mnohokrát jsem slyšel „vždyť na smrtelné posteli jsem otcovi slíbil, že se budu se sousedem a jeho potomky dál soudit“. I když mu zjistím jako soudní znalec v oboru geodézie (katastru), že nemá právdu. Potížista se neustále „trénuje“ a těžko se změní, maximálně se zaměří na jiného souseda. Pokud nechcete změnit nemovitost, musíte včas zapojit do komunikace výše uvedené odborníky, nebo žít s potížistou podle jeho, stále nových, nároků.