DĚLÁM SPECIÁLNÍ KURZ pro právní zástupce (advokátní kanceláře), kteří se zaměřují zejména na pozemkové („sousedské“ a „katastrální“) právo. Na požádání obdržíte další relevantní informace.

HLEDÁM ADVOKÁTY (advokátní kanceláře) ke spolupráci – obhajoby při soudních řízení po celé ČR. Zavolejte, rád Vám vysvětlím formu spolupráce

SOUDNÍ ZNALEC V OBORU GEODÉZIE A KATASTRU (a ÚOZI) VÁM rád udělá (rychle, kvalitně a levně): GEOMETRICKÉ PLÁNY, VYTÝČENÍ VLASTNICKÉ HRANICE a DALŠÍ GEODETICKÉ SPECIÁLNÍ ZAMĚŘENÍ na Ostravsku.

VÍTEJTE, věřím, že zde získáte Vámi požadované informace a kontakty na znalce hranic, který Vám pomůže najít pro Vás optimální řešení.

K čemu potřebujete znalce hranic?

  1. Pokud kupujete parcelu, stačí umět číst z listu vlastnictví (právníci, úředníci, realitní pracovníci,…), ALE vy kupujete (vlastníte) pozemek chcete vědět jeho faktický stav – skutečný rozsah vlastnictví, určený průběhem vlastnických hranic v terénu… Pozemek je určen vlastnickými hranicemi, a pokud se neví, kde hranice pozemku jsou, není jistý ani rozsah vlastnictví. Průběh hranic Vám zjistí znalec hranic.
  2. Vytýčení průběhu vlastnické hranice pozemku (v minulosti …) vždy dělal oprávněný zeměměřič…, „Katastrální úřad eviduje, soud zejména stanovuje průběh vlastnické hranice a oprávněný zeměměřič vždy vytyčuje“. Vytýčení Vám nejkvalitněji provede znalec hranic.
  3. Přesnost vlastnických hranic Vašich pozemků evidovaných v katastrálním operátu a jak vznikly parcely (nebo zákres staveb na ní) je důležité vědět, neboť stačí změna vlastníka sousedních pozemků a spor o průběhu hranic může vzniknout…Charakteristiku přesnosti souřadnic lomových bodů průběhu vlastnické hranice Vám zjistí znalec hranic.
  4. Rozhrada (plot,…) měla sloužit jako ukazatel vlastnické hranice mezi pozemky. Částečně zasahovala do sousedního pozemku, čímž se jaksi již předem vylučuje podmínka dobré víry. Rozhrada částečně většinou leží zároveň na obou sousedních pozemcích. Polohu rozhrady vzhledem k vlastnické hranici Vám zaměří znalec hranic.
  5. Přestavek je trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku, která jen malou částí zasahuje do sousedního pozemku. Zaměření a výpočet zda-li se jedná o malou část Vám udělá znalec hranic,
  6. Zajímavé je, že kupující si maximálně pozve odborníka na stavbu, ale ne na pozemek, aby ověřil jeho geometrické určení (rozměr a tvar) evidované se skutečným v terénu. Stavba se dá změnit (zbořit, rekonstruovat,…) ovšem geometrické určení pozemku je možné změnit jenom rozhodnutím soudu, což je finančně náročné, časově zdlouhavé a výsledkově neodhadnutelné. Toto riziko Vám minimalizuje znalec hranic.
  7. Auto bez technického průkazu si nekoupíte, již ani dům k bydlení bez energetického štítku, ALE pozemek či dům, který je určitě hodnotnější jako auto, ano…; „techničák nemovitostí“ reprezentuje geometrický plán (ne každý!), vytýčení průběhu vlastnických hranic a další technické dokumenty… Zdali máte podstatné dokumenty a v jaké kvalitě Vám přezkoumá znalec hranic.

P. S.   POKUD, jsem napsal něco nepříliš srozumitelně, OZVĚTE SE PROSÍM – rád Vám pomůžu.

Potřebujete další důvody PROČ mě oslovit?  tak proto: PIŠTE nebo VOLEJTE viz: kontaktní formulář